Wat doet de orthomanuele therapeut ?

Orthomanuele Therapeuten bekijken primair de wervelkolom om wervelfoutstanden te lokaliseren en te behandelen, maar net zo goed is het belangrijk om foutstanden in de gewrichten van de extremiteiten te behandelen.

Na vastleggen van de gevonden afwijkingen kan de behandeling beginnen. De orthomanuele therapeut gebruikt de vingers om foutstanden te corrigeren. Soms is het nodig om daarvoor een hamer en drevel met zachte punt te gebruiken. Niettemin gaat de correctie met weinig geweld gepaard en is niet excessief pijnlijk. De correctie wordt in een bepaalde volorde gedaan. Twee aangrenzende wervels met dezelfde afwijking worden vrijwel nooit in één behandeling gecorrigeerd. Het zelfde geldt voor standsafwijkingen. Vaak zal eerst het bekken gecorrigeerd worden, als dit scheef staat. Het aantal behandelingen kan meestal beperkt kunnen blijven tot 1of 4 consulten ( in uitzonderlijke gevallen en zeker bij forse scolioses zijn meer behandelingen noodzakelijk) De behandeling wordt uitgevoerd door het in specifieke posities plaatsen van de patiënt door middel van positionering op (harde) kussens.

Effect van de behandelingen mag pas verwacht worden als alle afwijkingen gecorrigeerd zijn en soms duurt het dan nog enkele weken voor alle klachten verdwenen zijn. Dat betekent dat gedurende de behandeling klachten tijdelijk kunnen toenemen, en ook dat andere klachten kunnen ontstaan. Dit is géén reden tot ongerustheid, maar bespreek het wél met uw behandelaar. De eerste dagen na de behandeling kan men zich soms wat vermoeid voelen of wat pijn hebben op de behandeld plaatsen. Het is echter zeker geen uitzondering dat al onmiddellijk verbetering gevoeld wordt.

Anamnese en onderzoek

Om vast te stellen wat Uw probleem is zal de arts U eerst een aantal vragen stellen. Daarna volgt een grondig onderzoek van Uw ruggengraat en zo nodig van andere delen van Uw lichaam.

Aanvullend onderzoek

Een enkele keer zal het nodig zijn om bij U nog foto’s te laten maken, of een botdichtheidmeting te laten doen om vast te stellen of U de correctie kunt verdragen. Deze onderzoekingen gebeuren in een ziekenhuis.

Instructies voor thuis

Voordat U de praktijk verlaat krijgt U nog een aantal instructies mee over activiteiten die U zich wel en niet kunt veroorloven