Wie komt ervoor in aanmerking?

Orthomanuele therapie is toepasbaar bij iedereen, ook pasgeborenen en oudere mensen, wanneer bij deze laatste categorie het skelet nog voldoende kalk bevat. Te veel mensen nemen vaak jarenlang pijnstillers of ondergaan therapieën die slechts de symptomen onderdrukken. Zij blijven doorlopen met hun onopgeloste probleem nl. een verschoven wervel. Voor velen zou Orthomanuele tharapie de oplossing zijn voor hun probleem.

Ongeveer 80% van alle mensen heeft wel een of meerdere wervelstandsafwijkingen gedurende een bepaalde periode van het leven. De wervelfoutstanden zijn vaak veroorzaakt door slechte slaapgewoonten, slechte houding, sporten met intensief lichaamscontact zoals vechtsporten, aanrijdingen, slippen, of vallen en door het geboorteproces.

Behalve dat dit kan lijden tot pijn in de nek en rug kunnen ook de volgende klachten en aandoeningen in aanmerking komen voor Orthomanuele behandeling.; spanningshoofdpijn, migraine, vermoeidheid, duizeligheid, depressie,  zenuwpijnen,  pijn in de schouders en armen, pijn in de borst en buik, pijn in de heupen, knieën en benen, en buik. . Ziektebeelden zoals verteringsproblemen, problemen met de menstruatie, ADHD, autisme,  whiplash, depressie, ziekte van Parkinson,  en astma kunnen vaak gunstig beïnvloed worden door Orthomanuele therapie. Zelfs lijders aan artritis  hebben vaak veel baat bij Orthomanuele Therapie hoewel hierdoor geen volledige genezing is te verwachten. Vaak ontstaan problemen met de wervelkolom al bij de geboorte, wanneer deze niet geheel normaal verloopt. Er kunnen jaren overheen gaan voordat de eerste verschijnselen zich voordoen  Het is belangrijk dat die afwijkingen zo vroeg mogelijk onderkend en gecorrigeerd worden om problemen zoals een verkromde halswervelkolom (torticollis) of gehele wervelkolom (scoliose) te verhelpen.